Casio GP-500

120.000.000,0

Ưu điểm Nổi bật

– Hệ thống phím: Natural Grand Hammer Action Keyboard

– Bề mặt phím trắng: Mô phỏng chất liệu ngà voi

– Bề mặt Phím đen: Mô phỏng chất liệu gỗ mun

– Phản hồi cảm ứng: 5 mức. Phức điệu tối đa: 256