GREG BENNET D-2 CE

4.370.000,0

Các cây Electro Acoustic guitar Greg Bennett D-2CE có hình dạng cơ thể cutaway dreadnought được xây dựng từ một thân đàn bằng gỗ Mahogany với mặt đàn bằng gỗ Spruce và thiết lập cần đàn Mahogany. Ngoài ra kết hợp 20 phím đàn trên bàn phím bằng gỗ Rosewood, ngựa đàn bằng gỗ Rosewood, diecast tuners, kết thúc sơn mài tự nhiên và đơn lớp hoa hồng, Greg Bennett D-2CE là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc thực hành và biểu diễn.

  • Body: Mahogany
  • Top: Spruce
  • Shape: Dreadnought
  • Finish: Natural
  • Binding: Single Ply
  • Rosette: Single Ring
  • Bridge: Rosewood