Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp âm, cách thành lập chúng và những dạng hợp âm phổ biến nhất.
Hợp âm là gì?

Trong âm nhạc, hợp âm là sự kết hợp của ba hoặc nhìu hơn các nốt nhạc khi chơi với nhau. Tùy vào mục đích và cách chơi mà hợp âm có thể chơi chập nốt với nhau (block chord) hay chơi rải nốt (broken chord, arpeggio) Hợp âm phổ biến nhất là hợp âm 3 nôt (triads)
Hợp âm triad sẽ được thành lập bởi nốt gốc, nốt 3, và nốt 5. Ví dụ khi bạn tìm hợp âm C (Đo) bạn sẽ có nốt gốc là C, nốt thứ 3 là E (mi), và nốt thứ 5 sẽ là G (sol). Từ đó, chúng ta có thể suy ra những hợp âm còn lại.
Một số loại hợp âm cơ bản
Hợp âm trưởng: Hợp âm 3 nốt phổ biến được viết bằng tên nốt gốc của hợp âm
Ví dụ: Hợp âm C – bao gồm 3 nốt C – E – G (Do – Mi – Sol)

Hợp âm thứ: Cách viết hợp âm thứ giống như hợp âm trưởng nhưng sẽ them chữ “m” (minor) đằng sau
Ví dụ: Hợp âm Cm – bao gồm các nốt C – Eb – G (Do – Mi giáng – Sol)
Hợp âm 7: Khi số 7 được xuất hiện sau mỗi hợp âm, có nghĩa là hợp âm được thêm một nốt bậc 7 thứ
Ví dụ: Hợp âm C7 – bao gồm các nốt C – E – G – Bb (do – mi – sol – si giáng)
Hợp âm thứ 7 (m7): nghĩa là nốt bật 7 thứ được thêm vào hợp âm thứ
Ví dụ: Cm7 – bao gồm các nốt C – Eb – G – Bb (do – mi giáng – sol – si giáng)
Hợp âm trưởng 7 (maj7, M7): là hợp âm trưởng được thêm một nốt bậc bảy trưởng
Ví dụ: Hợp âm CM7 hoặc Cmaj7 – bao gồm các nốt C – E – G – B (do – mi – sol – si)
Đây chỉ là 1 số dạng hợp âm thường gặp nhất trong các bản nhạc hiện nay, còn rất nhiều các hợp âm nâng cao thường được sử dụng trong các thể loại nhạc Jazz hoặc Blues.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *