Dây Guitar Acoustic D’Addario EZ910

120.000,0 99.000,0

Dây đàn guitar Acoustic  D’Addario EZ910 là sản phẩm dây Bronze của hãng D’Addario.  Chuyên dùng cho dòng đàn Acoustic, chơi đệm hát, solo và Fingerstyle.